Perry de Kruif

Perry de Kruif is afgestudeerd als stedenbouwhistoricus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is pr- en communicatiemedewerker bij architectenbureau Rijnboutt en werkt daarnaast als freelancer.

In zijn afstudeerscriptie schreef Perry over de overeenkomsten en verschillen tussen architectuur en videogames, in ruimtelijk ontwerp. Hij is op termijn van plan als PhD-kandidaat te beginnen aan een promotietraject.