Marc Nolden

Marc Nolden groeide op in Groningen en werkt sinds 2005 als zelfstandig landschapsarchitect en ruimtelijk adviseur vanuit Utrecht. Hij opereert op het snijvlak van stedenbouw en landschap, veelal in beginfasen van projecten, in de rol van verkenner en verbinder. 

Met zijn vrije geest, brede kennis en scherpe analyses helpt Marc opdrachtgevers te focussen en 'de juiste vraag te stellen’. Zijn bureau is sterk geworden in het ontwikkelen van ontwikkelvisies, kansenboeken en inspiratiegidsen waarmee partijen in een gebied zelf aan de slag kunnen. Marc is tevens vakredacteur van tijdschrift Blauwe Kamer en ontwerpdocent op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.