Terug naar overzicht

Stadscaerte Groeningen 1643

De kaart van Egbert Haubois

Uitverkocht

Het is niet zeker of Egbert Haubois (of Hoeboess) in de stad Groningen geboren is. Wel is bekend dat hij tussen 1608 en 1610 aan de Lamme Huingastraat, de huidige Akerkstraat, woonde. Waarschijnlijk heeft Haubois zijn opleiding tot ingenieur en vestingbouwkundige in Franeker gevolgd.

In 1631 duikt Haubois’ naam weer op in de stad Groningen. Samen met boekhandelaar Nathanael Roman vraagt hij aan het college van burgemeesteren en raad om een getekende kaart van de stad Groningen in koper te mogen uitsnijden en drukken. Het college gaat akkoord en Haubois begint met landmeten en tekenen.

Haubois kiest ervoor om de stad weer te geven in het zogenoemde ‘vogelvluchtperspectief’. Zodoende is het niet alleen een plattegrond, maar ook een driedimensionale weergave van de stad. Aan het einde van 1631 vraagt hij de kopergraveur Jan Lubberts Langeweerd zijn tekening uit te snijden. Langeweerd graveert de tekening in vier koperplaten.

Door onenigheden over auteursrechten tussen Haubois en Roman wordt de kaart pas in 1637 uitgegeven. Van deze eerste uitgave zijn geen exemplaren bewaard gebleven. In 1640 wil Haubois een nieuwe versie van zijn kaart uitgeven. Pas drie jaar later, door gesteggel met de erfgenamen van de inmiddels overleden Roman, kan de kaart gedrukt worden.

Voor de nieuwe druk worden de koperplaten van de intussen ook overleden Langeweerd bijgewerkt. Het Zuiderdiep en de kolk bij de Noorderhaven worden toegevoegd. In taal worden twintig exemplaren gedrukt, die Haubois twee jaar later aan het college offreert.

In 1647 wordt Haubois stadsbouwmeester van Groningen. Hij woont dan in de Folkeringestraat, nu de Folkingestraat, waar hij in 1653 overlijdt. Na zijn dood wordt de kaart in de jaren zestig van de zeventiende eeuw nog eenmaal bijgewerkt en gedrukt. De kaart van Haubois is tot de uitgaven van het Kadastraal Minuutplan uit 1830 de belangrijkste en meest betrouwbare kaart van de stad Groningen.

€6.95