Terug naar overzicht

De Nieuwe Veenkolonieën

Een rauw, stoer landschap, kaarsrechte kanalen en lange lintdorpen: dat is het beeld van de Drents-Groningse Veenkoloniën. Het landschap is het resultaat van eeuwenlange veenafgravingen; van de grootschalige teelt van aardappels, graan en suikerbieten; van Avebe, scheepvaart en strokarton. Wat de Veenkoloniën zo speciaal maakt, is dat deze geschiedenis zo sterk verankerd ligt in het landschap. Het maakt het gebied tot een bijzonder cultuurhistorisch geheel. 

Maar er is meer. De Veenkoloniën zijn niet alleen een authentieke spiegel van het verleden, ze bieden ook legio kansen voor toekomstige ontwikkelingen. Het open landschap vormt een prachtig decor voor bijzondere woonmilieus; water kan hier de ruimte krijgen en er is volop plek voor innovatieve bedrijfsmatige activiteiten. 

In dit licht gingen vier interdisciplinaire ontwerpteams op zoek naar de kansen en mogelijkheden van het gebied: H+N+S, Onix, Veenenbos & Bosch en MUST. Hoe zouden de Veenkoloniën er in 2050 uit kunnen zien? Welke scenario’s zijn denkbaar? En wat betekent dat voor wonen, water, landbouw en cultuurhistorie?

Naast tal van concrete aanbevelingen en ideeën bevat dit boek de inspirerende resultaten van hun zoektocht. Na de grootschalige veenafgraving, de aardappels en de suikerbieten lijkt het gebied klaar voor een nieuwe transformatie: lang leve de Veenkoloniën!

€10.00

Redactie

Margriet Meindertsma, Peter Michiel Schaap, Bregit Jansen, Tijmen Hordijk, Eefke Meijerink

Tekst

Peter Paul Witsen, Ruud Brouwers, Radboud Engbersen, Nico Beun, Alfred van Hall, Hans Hoekman, Peter Michiel Schaap, Eefke Meijerink, Margriet Meindertsma

Intermezzo’s

Alex Vissering, Anneke Claus, Daniël Dee, Volken B. de Vlas

Correctie

Jacques Don

Grafisch ontwerp

Nieuwejongens

Druk

Het Grafisch Huis

Bindwerk

Boekbinderij Witlox

ISBN

9789071903076

Pagina's

188

Jaar van uitgave

2006