Terug naar overzicht

De kleine Haubois 1652

Afbeeldinge der stadt Groningen met de omliggende fortressen

Het is niet zeker of Egbert Haubois in de stad Groningen is geboren. Wel weten we dat hij tussen 1608 en 1610 aan de Lamme Huingastraat, de huidige Akerkstraat, woonde. Waarschijnlijk heeft Haubois een opleiding tot ingenieur en vestingbouwkundige gevolgd in Franeker.

In 1631 duikt zijn naam weer op in de stad Groningen. In dat jaar vraagt hij samen met boekhandelaar Nathanael Roman aan het college van burgemeesteren en raad om een getekende kaart van de stad Groningen in koper te mogen uitsnijden en te drukken. Het college gaat akkoord en Haubois begint met landmeten en tekenen. Hij kiest ervoor om de stad in vogelvluchtperspectief weer te geven. Kopergraveur Jan Lubberts Langeweerd graveert de plattegrond van Haubois.

Deze gravures dienen niet alleen voor de eerste uitgave, maar ook voor latere edities, waarbij wijzigingen in de stad op de koperplaten werden aangepast. Voor deze ‘Kleine Haubois’ – die negen jaar later werd uitgegeven en origineel 46 bij 55,5 centimeter meet - werd op basis van de Haubois-kaart een nieuwe plattegrond getekend en vervaardigde Salomon Savery nieuwe gravures.

Aan de plattegrond van de stad werden afbeeldingen toegevoegd van de stadhouders van Stad en Lande en omliggende vestigingen, de zogenaamde fortressen. Een jaar nadat deze ‘Kleine Haubois’ werd uitgegeven, overleed de maker. Hij woonde op dat moment in de Folkeringestraat, de huidige Folkingestraat.

€6.95