Terug naar overzicht

AU!

Bouwen aan de Architectuur van de Zorg

De voorheen zo gesloten wereld van de gezondheidszorg opent zich. Nieuwe inzichten over zorgverlening en architectuur breken door. Ondertussen liggen er ook nog tal van vragen en dilemma’s. Aan de hand van thema’s als de duurzaamheid van modieuze zorgconcepten, de spanning tussen aangename gebouwen en strakke financierings- en vastgoedstrategieën en de zin en onzin van Evidence Based Design wil dit boek de wereld van cure en care verfrissen met nieuwe ideeën.

Het toont het belang aan van goed opdrachtgeverschap en van een doordachte architectenkeuze. Het vraagt aandacht voor de publieke betekenis van zorggebouwen in een beleidsmatige context die aanspoort tot privatisering. Het wil de lezer dwingen tot nadenken en tot actie. Zorg en architectuur hebben elkaar veel te bieden. Maar dat vereist wel een andere houding van alle spelers in het ontwerp- en besluitvormingsproces. 
AU! verscheen op initiatief van het College Bouw Zorginstellingen, het Atelier Rijksbouwmeester en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

€24.95

 

Onderzoek en tekst Elma van Boxel & Kristian Koreman, Marinus Verweij, Janny Rodermond, Robbert Huijsman, Birgitte Hansen, Herma de Wijn, Bram Esser, Peter Michiel Schaap
Redactie Peter Michiel Schaap, Janny Rodermond, Marinus Verweij, Frans Jaspers, Herma de Wijn, Bram Esser, Joram Nauta
Vormgeving Studio De Ronners
Fotografie Wim te Brake
Pagina's 166
Jaar 2007
ISBN 90-811772-1-4
Druk Het Grafisch Huis