Terug naar overzicht

Architectuurgids Grunobuurt

De ‘oude’ Grunobuurt is verdwenen en een ‘nieuwe’ Grunobuurt al grotendeels verrezen. Dat is een ingrijpend proces; voor de stad, voor woningcorporatie Nijestee, maar vooral voor bewoners en oud-bewoners.

We vonden het belangrijk de Grunobuurt goed vast te leggen. Niet alleen vanwege de bijzondere architectonische en stedenbouwkundige waarde van de buurt, of vanwege het feit dat dit een unieke ingreep is, maar vooral ook als tastbare herinnering aan een bijzondere plek om te wonen en te leven.

Deze gids geeft een beeld van de oude Grunobuurt en haar bewoners. Oude en recente foto’s geven een beeld van de architectuur; verhalen over de wijk worden verteld door de heer Van Booma, die van 1936 tot 1961 in de Grunobuurt woonde. Zijn ‘herinneringen aan de Grunobuurt’ vertellen de verhalen achter de gevels, en maken de geschiedenis van een fantastische Groninger arbeidersbuurt levend.

€9.95

 

Onderzoek en tekst Jan G.J. van Booma, Tijmen Hordijk, Hanneke Rolden
Redactie Tijmen Hordijk, Hanneke Rolden
Vormgeving Studio Frank&Lisa
Fotografie Wim te Brake
Pagina's 70
Jaar 2007
ISBN 90-71903-16-8
Druk Het Grafisch Huis