In heel Nederland verrezen de laatste jaren stadslabs. Zo ook in Groningen, en wel op het Suikerterrein. De belangrijkste opgave voor die stadslabs: hoe zorgen we dat de opgebouwde (tijdelijke) waarden duurzaam door kunnen werken op de langere termijn? Om die vraag te beantwoorden, organiseerden we op 16 mei het Suikersymposium.

Het Suikerterrein wordt sinds 2015 op de huidige, tijdelijke manier gebruikt. Vanaf 2030 zal er weer worden gebouwd. We zijn dus zo om en nabij op de helft van de tijdelijke periode. Een mooi moment om de balans op te maken. Dan deden we het liefst met stadslabs uit andere delen van het land, om kennis en ervaringen met elkaar uit te kunnen wisselen.

Inspirerend startpunt

Hoe voorkomen we na de periode van tijdelijkheid een clean cut, waarbij alle tijdelijke energie verdwijnt en we over gaan tot de orde van de dag? Hoe zorgen we dat opgebouwde ruimtelijk-programmatische waarden een inspirerend startpunt gaan vormen voor definitieve planvorming? En hoe kan het Suikerterrein, ondanks – of misschien wel dankzij – de horizon van vijftien jaar, toch al een rol spelen in het opvangen van de enorme vraag naar nieuwe woningen in de stad Groningen?

Zijn er binnen dat kader specifieke doelgroepen die bediend kunnen worden? Welke vernieuwde woonvormen combineren goed met het Suikerterrein? En hoe kan een link gelegd worden tussen wonen en innovatieve bedrijvigheid?

Met het Suikersymposium wilden we vertegenwoordigers van lokale overheden, vertegenwoordigers van andere stadslabs, geïnteresseerde stadsmakers en de (Groninger) ontwerpgemeenschap aan het denken zetten en met elkaar in gesprek brengen. Net zoals de Suikerwerken-workshops die we vorig jaar organiseerden, zette het Suikersymposium in op een interdisciplinaire kruisbestuiving waarbij alle deelnemers werden verleid om kennis te komen halen en brengen.

De volgende vertegenwoordigs van stadslabs waren te horen:

  • Piet Vollaard (Stad in de Maak/ZoHo Citizens/HofbogenPark, Rotterdam)
  • Arie-Willem Bijl (Over Morgen/Hongcomplex, Nijmegen)
  • Menno Stienstra (Stadstuin Potmarge Leeuwarden/Nordwin College)
  • David Inden (Estheticon/Open Lab Ebbinge, Groningen) 
  • Dick Janssen (Ploeg ID3/Rizoem, Groningen)
  • Paul van Bussel (Ploeg ID3/De Unie Architecten, Groningen)  

Hoe zag de dag eruit? 

Na de opening door Roeland van der Schaaf (wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, Groningen), werden de vertegenwoordigers van de verschillende stadslabs door spreekstalmeester Edwin Verdurmen een voor een naar voren gehaald.

Per fiets verkenden we in twee groepen het Suikerterrein, waarbij we extra aandacht besteedden aan de hoeken waar Paradigm en Terra zich bevinden. Vertegenwoordigers van beide organisaties gaven ons een inkijkje in het wat, hoe en waarom van hun aanwezigheid op het terrein.

Na de lunch gaf stadsbouwmeester Jeroen de Willigen zijn visie op tijdelijkheid, en belichtte hij het stedenbouwkundig plan voor de achterzijde van het Suikerterrein. Vervolgens gingen de deelnemers in interdisciplinaire teams uiteen om een zevental opgaven op te lossen. Iedere deelnemer zette zo zijn of haar kennis en ervaring in voor andermans uitdagingen. 

Het Suikersymposium was een initiatief van PloegID3 en GRAS, en werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.