Minisymposium // Stand van de Welstand
2015

Sommigen waren er blij mee, anderen spraken er schande van: het opheffen van de Groninger welstandscommissie in 2014. Tijdens een minisymposium op Let’s Gro bespraken we in 2015 de nieuwe Groninger welstand met een brede groep betrokkenen.

Op 1 oktober 2014 kreeg Groningen een nieuwe vorm van welstand. Niet langer geschiedde de toetsing door de welbekende onafhankelijke commissie, maar door ambtenaren onder regie van de stadsbouwmeester. Groningen was daarmee de eerste Nederlandse gemeente die de welstandstoets volledig ambtelijk uitvoerde.

In oktober 2015 werkte de gemeente een jaar volgens het nieuwe stramien. Een goed moment om de balans op te maken. Was de Groninger welstand beter en transparanter geworden? Hoe ervaarden architecten en opdrachtgevers de nieuwe werkwijze? Werden ‘ongewenste ontwikkelingen’ inderdaad eerder bij de kraag gevat? Droeg de nieuwe welstand bij aan een nog betere en mooiere stad? En vooral: wat vonden de inwoners ervan?

Tijdens het minisymposium hielden we Groningen een spiegel voor en vergeleken we onze stad met de welstandspraktijk in Rotterdam en Tilburg. Beide steden kenden net als Groningen een uitgesproken aanpak. Hoe keken de commissies van Rotterdam en Tilburg aan tegen Groningen? En hoe zouden zij omgaan met concrete plannen en voorbeelden uit onze stad?

Op het podium stonden Han Michel (voorzitter van de Rotterdamse welstandscommissie), Ben Verfürden (voorzitter van de Tilburgse omgevingscommissie) en Jeroen de Willigen (voorzitter van de nieuwe Groninger welstandstoets). Edwin Verdurmen, onpartijdig expert en directeur van architectuurcentrum CASA in Arnhem, leidde het minisymposium in goede banen. 

Wabbesch Wabbesch maakte in opdracht van GRAS en het Atelier Stadsbouwmeester Groningen een heldere animatie. Hoe werd de Groninger welstand voorheen georganiseerd? En hoe ging die vanaf 2014 in zijn werk?