Manifestatie // Bouw Anders
2021

De Intense Stad, Intense Laagbouw, BouwJong!, Wonen in Stadshart en het recente Sponsland: Groningen kent een rijke traditie van architectuur- en ontwikkelmanifestaties. Op 3 september 2021 lanceerden we hun opvolger: Bouw Anders. 

IMPULS AAN DE WONINGBOUWOPGAVE

Op 3 september presenteerde wethouder Roeland van der Schaaf de onderliggende ambities van de manifestatie. Naast de wethouder schoof ook stadsbouwmeester Nathalie de Vries aan. Zij legde de lat op hoogte en benoemde een aantal inspirerende voorbeelden van (recente) ontwikkelingen waar wij ons voordeel mee kunnen doen.

Met Bouw Anders-inspirator en -curator Patrick van der Klooster namen we de intenties en ambities door. Ook vernamen we zijn eerste bevindingen rond de opgave en de locaties. 

Bouw Anders volgt direct uit de recent verschenen Woonvisie Een thuis voor iedereen. Met de manifestatie willen we een impuls geven aan de forse Groninger woningbouwopgave. De focus ligt op kwaliteit en betaalbaarheid. Kwaliteit in architectuur, leefomgeving en typologie. Deze thema’s komen in alle locaties terug; het zijn de hoofdrolspelers.

In plaats van appartementen van 55 vierkante meter met één slaapkamer gaan we voor goede seniorenwoningen, voor meergezinshuizen en andere gezinshuizen, maar ook voor gemengde woonconcepten. Zo willen we bouwen aan een mooier en beter Groningen met aangename wijken, buurten en dorpen. Plekken waar iedereen met plezier woont. Groninger woonkwaliteit, daar zetten we op in.

Tijdens de kick-off lichtten we alvast een aantal locaties uit die exemplarisch zijn voor de opgave. Die lijst met locaties kan alleen maar langer worden. Wat dat betreft wordt deze manifestatie anders dan anders: het wordt meer een proces. Een beweging waarbij steeds nieuwe projecten, passend bij de ambities van Bouw Anders, kunnen aanhaken. En juist daar hebben we jullie hard voor nodig. Dus denk en doe mee!

Per locatie kan de nadruk op andere doelgroepen liggen, of op een mix van doelgroepen. Daarbij zitten starters, gezinnen en ouderen op de eerste rij. Met Bouw Anders gaan we op zoek naar nieuwe woningen en woonconcepten die diversiteit en kwaliteit toevoegen en de stroom aan ‘eenheidsworst’ doorbreken.