De Linkse Mannen lossen het op // S05E06
23 november 2023

Onder de werktitel De Nieuwe Poort wordt nagedacht over een vervanger voor cultuurcentrum De Oosterpoort. Dat het een duur gebouw gaat worden, was al duidelijk. Maar nu de teller steeds verder oploopt, groeien de twijfels. Het is dus de hoogste tijd voor een alternatief. De Linkse Mannen staken een helpende hand uit.

De kostenprognose van De Nieuwe Poort ging in de zomer van 2022 al van 221 miljoen naar 268 miljoen euro. Op dit moment wordt gesproken over een veelvoud daarvan.

Het besef dat het anders moet, dringt intussen door. En gelukkig maar, want wie de plannen goed beschouwt, kan eigenlijk maar tot één conclusie komen: ze zijn onrijp. Ook stappen ze te makkelijk over de cultuurhistorische waarden van ons huidige cultuurcentrum heen. Het is dus de hoogste tijd voor een alternatief: een oplossing die beter is voor de stad, erfgoedwaarden omarmt en waarschijnlijk ook nog eens goedkoper is.

Hoe doen ze het elders in Nederland? Welke waarden vertegenwoordigt de huidige Oosterpoort? Waarom zou je sloop verkiezen boven renovatie?

Hoe zit het met de bestaande Groninger podia en festivals, welke wensen en behoeften hebben die eigenlijk? En welke kansen bieden andere locaties voor het realiseren van die gewenste grote nieuwe popzaal?

Linkse Mannen Bram Douwes en Wilbert van de Kamp staken de helpende hand uit naar SPOT en de gemeente Groningen. Samen met architect Joost Roefs van De Twee Snoeken, een bureau met een duidelijke opvatting over sloop en de waarde van publieke gebouwen, architectuurhistoricus Ella Boelens, Paul Grimmius, mede-oprichter en creatief directeur van Paradigm, en architectuurhistoricus en GRAS-directeur Peter Michiel Schaap gingen ze op zoek naar de ingrediënten voor een veel beter plan B.

Foto's: Nienke Maat