BouwJong!
2010

Jongeren zorgen voor bruisende steden. Ze brengen vernieuwing en leveren een belangrijke bijdrage aan de creatieve industrie en aan kunst en cultuur. Net als andere stadsbewoners verdienen ook zij goede huisvesting. De manifestatie BouwJong! onderzocht in 2010 de kansen en mogelijkheden van jongerenhuisvesting in de stad.

Zeker in studentensteden, waar het aantal jongeren onafgebroken stijgt, is jongerenhuisvesting een urgent thema. BouwJong! startte in februari 2010 met een lezing van architect Marlies Rohmer. Na afloop werd de bijbehorende tentoonstelling geopend, die een eerste inzicht in de stand van zaken gaf. Bezoekers konden meedenken en reageren.

BouwJong! paste in een traditie van succesvolle stadsmanifestaties als A Star is Born, De Intense Stad en Intense Laagbouw en de recente manifestatie Wonen in Stadshart, waarmee de gemeente Groningen haar ruimtelijke ontwikkeling eens in de zoveel tijd van nieuwe impulsen voorziet. 

Dik twee jaar na de start van de manifestatie presenteerden we het boek BouwJong!: Woningbouw voor jongeren. Hierin brachten we de mogelijkheden in beeld die uitgedacht waren.

We keken in het boek terug, bestudeerden, inspireerden en droegen interessante referentieprojecten aan. Daarnaast stonden er dertig concrete plannen in voor jongerenhuisvesting in Groningen – een van de grootste studentensteden van Nederland.

De plannen die binnen BouwJong! ontstonden, waren in 2012 te zien in een tentoonstelling in de hal van een onderwijstoren op het Zernike-terrein. In februari 'reisde' de tentoonstelling verder naar het Harmoniecomplex van de Rijksuniversiteit Groningen, in maart naar de openbare bibliotheek en in april naar de Biënnale te Rotterdam. 

3.500 woningen

In september 2016 was het feest. De stad vierde het gereedkomen van de 3.500ste BouwJong!-woning, uiteraard met een borrel en een goed gesprek over de oogst van de manifestatie.

Tijdens een gesprek in het pas opgeleverde The Student Hotel keken we onder leiding van Bram Douwes terug op de oogst: wat had de manifestatie ons gebracht? Ook keken we vooruit: welke opgaven liggen nog voor ons? Wat zit er nog aan te komen qua bouwprojecten? En vooral: wat vinden de jongeren/bewoners ervan?

Diverse gasten schoven aan, waaronder wethouder Roeland van der Schaaf en Charlie MacGregor, de man achter The Student Hotel.