Boumasymposium // Van Woonwijk naar Leefwijk
2019

Aan zorg en gezondheid kun je ontwerpen: dat idee is inmiddels overal in Nederland wel geland. Maar hoe maak je het nou echt integraal onderdeel van de (Groninger) wijkvernieuwing? Hoe gaan we van ambitie naar praktijk? Welke bijdrage kan ontwerpend onderzoek leveren aan een vitale, diverse en gezonde wijk? Die vragen stonden op 10 december 2019 centraal in het Boumasymposium: Van Woonwijk naar Leefwijk.

VITALE WIJKEN EN DE VERBINDENDE KRACHT VAN ONTWERP

Tijdens het Boumasymposium (een nieuwe vorm van de Bouma) presenteerden twee interdisciplinaire ontwerpteams hun onderzoek naar de Groninger wijken De Hoogte en De Wijert. Ze toonden de meerwaarde van integraal ontwerpend onderzoek. Daarnaast lieten ze zien hoe gezondheid een vanzelfsprekend onderdeel kan worden van de wijkvernieuwing. De plannen zijn onderdeel van de door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geïnitieerde open oproep Designing a Community of Care.

Naast de Groninger voorbeelden hadden we aandacht voor de ruime ervaring met ontwerpend onderzoek van het Haagse PosadMaxwan en de Rotterdamse Veldacademie. Zij belichtten voorbeeldprojecten in Utrecht en Rotterdam. Ook gingen we in op het door de Rijksbouwmeester geïnitieerde project Bevingsbestendige zorg en blikten we terug op de aanpak van de prijsvraag Who Cares.

Waarin schuilt de waarde van ontwerpend onderzoek? Welke rol kan het spelen in bewonersparticipatie? En hoe gaan we van woonwijk naar leefwijk?

De presentatie was in handen van René Asschert en Wilbert van de Kamp. Zij spraken met:

 • Kees van den Berg (Patrimonium)

 • Paul van Bussel (De Unie Architecten)

 • Jeroen de Willigen (Stadsbouwmeester Groningen)

 • Robert Kuiper (projectleider wijkvernieuwing Indische Buurt en de Hoogte)

 • Jarik van der Velde (projectleider wijkvernieuwing de Wijert)

 • Han Dijk (PosadMaxwan)

 • Jasper Klapwijk (Atelier Rijksbouwmeester)

 • Otto Trienekens (Veldacademie)

 • Like Bijlsma (SUBoffice en Planbureau voor de Leefomgeving)

 • Marijke Koene (Rijksuniversiteit Groningen)

 • Olaf Janson (De Unie Architecten)

 • Elsbeth Ronner (LRVH architecten)

 • Mathijs Dijkstra (LAOS Landschapsarchitecten)

Heb je het symposium gemist? Je vindt een integrale registratie op ons YouTube-kanaal.

Van Woonwijk naar Leefwijk kwam tot stand binnen de door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geïnitieerde Open Oproep Designing a Community of Care. Het is onderdeel van het implementatieprogramma van de conferentie Building the Future of Health.

Betrokken partijen:

De Unie Architecten / PosadMaxwan / LRvH architecten / 
LAOS landschapsarchitectuur en stedenbouw / SUB office / Estheticon / 
De Huismeesters / Nijestee / Patrimonium / Lefier / VanWonen / 
Bpd / Rizoem / Van Wijnen / HANNN / Aletta Jacobs School of Public Health / 
Expertise Centre Architecture, Urbanism & Health / Atelier Stadsbouwmeester

 

Foto's: Peter de Kan