De Linkse Mannen lossen het op // Over boer en land

S01E08

Landbouw en het Groninger landschap: ze horen bij elkaar. Hun innige band heeft het oudste cultuurlandschap van Europa gemaakt tot wat het is. Toch weten we dat het anders moet. In aflevering 8 gingen de Linkse Mannen op zoek naar een oplossing die de balans tussen landbouw, natuur, ecologie en erfgoed terugbrengt.

Boze boeren en krakende deuren van het provinciehuis: in korte tijd had iedereen het over stikstof. Of beter: over ammoniak. Hoge concentraties NH₃ zetten natuurwaarden onder druk. Daarnaast zorgen de stikstofregels voor onvrede en frustratie bij de (Groninger) boeren. De balans is zoek. En dan hebben we het nog niet eens over al die andere grote opgaven waar ons landschap mee te maken heeft: van een bevende grond en een veranderend klimaat tot verzilting en bevolkingskrimp.

In de achtste aflevering van De Linkse Mannen lossen het op trokken Bram en Wilbert hun overall aan. Spreekwoordelijk dan. Niet om het stikstofprobleem op te lossen, maar wel om aandacht te vragen voor nieuw perspectief voor het Groninger landschap. Kan dat? Ja, natuurlijk kan dat.

Het is de hoogste tijd voor een verfrissend verhaal. Hoe zou de transitie eruit kunnen zien? Welke veranderingen in het landschap dienen zich aan? Welke kansen liggen er? Wat gaat er al goed? Waar zit het perspectief? En hoe kunnen we het plezier in de maakbaarheid van ons landschap herwinnen; een landschap waarin landbouw, natuur, ecologie en erfgoed elkaar weer vinden?

De Linkse Mannen bespraken het met gedeputeerde Henk Staghouwer, directeur Marco Glastra van Stichting Het Groninger Landschap, architect Rob Hendriks van DAAD Architecten, landschapsarchitect Arnoud Garrelts van Libau, biologische akkerbouwer en rentmeester Hero Havenga de Poel en biologisch-dynamisch melkveehouder Max van Tilburg van WaddenMax. Rechtse man van dienst was Hank Nieboer, agrariër en voorstander van een onafhankelijke boerenstaat.

En het s-woord? Dat mocht precies tien keer vallen. Wie het daarna nog in de mond nam was af.

> Luister op Spotify

> Luister op Apple Podcasts