Kom je mee inbreken op de woningmarkt?

Tijd: 14.30 uur Locatie: Tuin in de Stad, Tarralaan 6, Groningen Organisatie: Tuin in de Stad

Naar aanleiding van de aanstaande update van de gemeentelijke woonvisie, organiseert Tuin in de Stad een verkennende bijeenkomst. Einddoel: als bewonersinitiatieven een plek claimen in de nieuwe visie. Van krasse knarren tot tiny houses, en van collectief particulier opdrachtgeverschap tot stadsnomaden: iedereen is van harte welkom.

Wonen is te belangrijk om aan de markt of aan de overheid over te laten. Daarom zien we steeds vaker groepen bewoners zelf, in eigen beheer, hun huisvesting realiseren. Het wordt tijd dat bouwen en wonen in eigen beheer een volwaardige plaats krijgt in het beleid. Voor Groningen, dat een nieuwe Woonvisie voorbereidt, ligt hier een mooie kans; er zijn hier immers al meerdere bewonersgroepen actief die hun ervaringen en hun wensen in kunnen brengen.

Er is nogal wat mis op de Groningse woningmarkt. Lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, grote tekorten aan middenhuur, en kopen is alleen nog maar mogelijk voor wie ook iets te verkopen heeft. En wat misschien nog erger is: het lijkt wel of iedereen machteloos staat. Woningcorporaties, gemeente en projectontwikkelaars weten allemaal feilloos aan te geven waarom zij er niets aan kunnen doen.

Het is daarom niet vreemd dat steeds vaker groepen bewoners de handen ineen slaan om zelf hun huisvesting te realiseren. Van krasse knarren tot tiny houses, en van collectief particulier opdrachtgeverschap tot stadsnomaden, overal zien we bewonersinitiatieven. Helaas is er nog nauwelijks beleid voor deze groepen. Daarom moeten ze steeds weer het wiel uitvinden, en de gemeente en andere instanties overtuigen dat ze geen lastpakken of dagdromers zijn.

Om daar verandering in te brengen, willen we een duidelijke plek claimen in de Woonvisie die op stapel staat. Daarvoor is het nodig dat wij, de diverse bewonersinitiatieven in al hun verscheidenheid, de krachten bundelen. En gezamenlijk aangeven wat wij nodig hebben. Om dat te bereiken nodigen we jullie, en iedereen die verder geïnteresseerd is in dit onderwerp, uit voor een eerste verkennende bijeenkomst op zondag 6 oktober.

agenda

di 19 november Lezing Machiel Spaan

Tijd: 20.00 uur Locatie: Pottebakkersrijge 19, Groningen Organisatie: De Deur in Huis
Lees verder
agenda

wo 20 november Lezing Kunst in Zicht - Berlijn 2019

Tijd: 19.30 uur Locatie: Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14 Organisatie: Kunst in Zicht i.s.m. Bijzondere Locaties Groningen
Lees verder
agenda

do 21 november Expertsessie: natuurlijk circulair

Tijd: 13.00 uur Locatie: DAAD Architecten, Paltz 21, Beilen Organisatie: DAAD Architecten
Lees verder
agenda

vr 29 november Symposium: Het Oldambt in de toekomst

Tijd: 15.00 uur Locatie: Loc Loods 1877, Bad Nieuweschans Organisatie: Stichting Landschap Oldambt i.s.m. Festival Hongerige Wolf
Lees verder