De Linkse Mannen lossen het op - S01E08

Tijd: 17.00 uur Locatie: Café Wolthoorn & Co, Turftorenstraat 6 Organisatie: GRAS

Landbouw en het Groninger landschap: ze horen bij elkaar. Hun innige band heeft het oudste cultuurlandschap van Europa gemaakt tot wat het is. Toch weten we dat het anders moet. In aflevering 8 gaan de Linkse Mannen op zoek naar een oplossing die de balans tussen landbouw, natuur, ecologie en erfgoed terugbrengt.

Over boer(en)landschap

Boze boeren en krakende deuren van het provinciehuis: in korte tijd had iedereen het over stikstof. Of beter: over ammoniak. Hoge concentraties NH₃ zetten natuurwaarden onder druk. Daarnaast zorgen de stikstofregels voor onvrede en frustratie bij de (Groninger) boeren. De balans is zoek. En dan hebben we het nog niet eens over al die andere grote opgaven waar ons landschap mee te maken heeft: van een bevende grond en een veranderend klimaat tot verzilting en bevolkingskrimp.

In de achtste aflevering (denk je: huh, waar is nummer 7? Die deden de Linkse Mannen als schnabbel op Let's Gro, zonder GRAS) van De Linkse Mannen lossen het op trekken Bram en Wilbert hun overall aan. Niet om het stikstofprobleem op te lossen, maar wel om aandacht te vragen voor nieuw perspectief voor het Groninger landschap. Kan dat? Ja, natuurlijk kan dat.

Het is de hoogste tijd voor een verfrissend verhaal. Hoe zou de transitie eruit kunnen zien? Welke veranderingen in het landschap dienen zich aan? Welke kansen liggen er? Wat gaat er al goed? Waar zit het perspectief? En hoe kunnen we het plezier in de maakbaarheid van ons landschap herwinnen; een landschap waarin landbouw, natuur, ecologie en erfgoed elkaar weer vinden?

De Linkse Mannen bespreken het met gedeputeerde Henk Staghouwer, directeur Marco Glastra van Stichting Het Groninger Landschap, architect Rob Hendriks van DAAD Architecten, landschapsarchitect Arnoud Garrelts van Libau, biologische akkerbouwer en rentmeester Hero Havenga de Poel en biologisch-dynamisch melkveehouder Ben van Tilburg van WaddenMax. Rechtse man van dienst is Hank Nieboer, agrariër en voorstander van een onafhankelijke boerenstaat.

En het s-woord? Dat mag precies tien keer vallen. Wie het daarna nog in de mond neemt is af.

agenda

di 19 november Lezing Machiel Spaan

Tijd: 20.00 uur Locatie: Pottebakkersrijge 19, Groningen Organisatie: De Deur in Huis
Lees verder
agenda

wo 20 november Lezing Kunst in Zicht - Berlijn 2019

Tijd: 19.30 uur Locatie: Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14 Organisatie: Kunst in Zicht i.s.m. Bijzondere Locaties Groningen
Lees verder
agenda

do 21 november Expertsessie: natuurlijk circulair

Tijd: 13.00 uur Locatie: DAAD Architecten, Paltz 21, Beilen Organisatie: DAAD Architecten
Lees verder
agenda

vr 29 november Symposium: Het Oldambt in de toekomst

Tijd: 15.00 uur Locatie: Loc Loods 1877, Bad Nieuweschans Organisatie: Stichting Landschap Oldambt i.s.m. Festival Hongerige Wolf
Lees verder