Stimuleringsfonds lanceert nieuw Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma

Op een duurzame manier het verleden met het heden verbinden: dat is het uitgangspunt van het Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2017). Met dit nieuwe programma geeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een extra impuls aan de samenwerking tussen de ontwerp- en erfgoedsectoren. Het betrekt ontwerpers bij actuele vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed.

Met het nieuwe ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2017 en 2018 acht ton euro extra subsidie beschikbaar aan samenwerking tussen ontwerpers en erfgoedsectoren die ontwerp verbinden aan ruimtelijk cultureel erfgoed. Dit ontwerpprogramma is een uitwerking van de Visie Erfgoed en Ruimte van de ministeries van I&M en OCW en het fonds voert dit uit in opdracht van deze partijen.

Het initiatief richt zich op de duurzame ontwikkeling van het Nederlandse stads- en cultuurlandschap zoals dat in de afgelopen eeuwen is ontstaan. Het doel is om deze karakteristieke identiteit in te zetten bij het ontwerpen van het Nederland van morgen, en zo het cultuurlandschap te behouden voor de toekomst. Actuele thema’s bij het ontwerpen aan onze toekomstige leefomgeving zijn o.a. het aanpassen aan de klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie en de gevolgen van vergrijzing. Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op met verrassende nieuwe inzichten en denkrichtingen te komen voor hedendaagse ruimtelijke opgaven in combinatie met het behoud van de cultuurhistorische kwaliteit van het landschap en de stad.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Het fonds ondersteunt ontwerpers, makers en instellingen met subsidie bij de uitvoering van bijzondere projecten in binnen- en buitenland. Alle bijdragen hebben tot doel de creatieve sector te verrijken en cultuur en ruimte te verbinden met economie en maatschappij

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn