Leestip: Wat komt u hier doen? Terug in Obunga

In 2050 zullen er in de Afrikaanse steden naar schatting 1,3 miljard mensen wonen, tweemaal zoveel als in heel Europa. In dit boek onderzoekt Rob van Gemert de wijk Obunga in de Keniaanse stad Kisumu. Hij schetst een beeld van het wonen en werken in deze krottenwijk. Samen met de bewoners zoekt hij naar mogelijkheden om de wijk te verbeteren.

De Afrikaanse steden ontwikkelden zich vanuit een geheel eigen dynamiek. De stad Kisumu telt in 2018 700.000 inwoners, waarvan er 550.000 in krottenwijken wonen. De informele straateconomie beheerst de openbare ruimte en levert de meeste werkgelegenheid. Bijna de helft van de mensen leeft onder de absolute armoedegrens.

Terwijl Van Gemert door de wijk loopt, rondkijkt, luistert en vergadert, vormt zich een integraal plan. De eigenheid van de wijk vormt hierbij het uitgangspunt; niet als probleem, maar juist als oplossing.

Dan presenteert het stadsbestuur een stedenbouwkundig plan, ontworpen door Franse adviseurs. Ze hebben een nieuw imago voor het centrum bedacht, negeren de straateconomie volledig en willen alle krottenwijken ombouwen tot woongebieden voor de middenklasse. "Niemand luistert naar ons', zeggen de mensen in Obunga.

Rob van Gemert werkte van 1969 tot 1972 als docent en bouwkundige in Kenia. In 1979 studeerde hij af als architect met een verbeterplan voor de krottenwijk Obunga in Kisumu, waarvoor hij de nationale Archiprix ontving. Tot zijn pensionering was hij stedenbouwkundige in Groningen, gespecialiseerd in stedelijke vernieuwing. Daarnaast was hij betrokken bij diverse projecten in Nicaragua en Kenia.

Lees het boek in PDF of bestel het online

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn