Input Gesprek van de DAG

De context

Groningen groeit de komende jaren flink. Dat gaat gepaard met een forse ruimtelijke opgave. Om de groei op te kunnen vangen, zijn 20.000 nieuwe woningen nodig. Verder zal er geïnvesteerd moeten worden in infrastructuur, groen, openbaar vervoer, openbare ruimte en publieke voorzieningen, bijvoorbeeld op het vlak van cultuur en sport. En laten we ook de ambities op het vlak van duurzaamheid en de noodzakelijke energietransitie niet vergeten. Bovendien liggen er opgaven in de bestaande wijken en de transformatie van (voormalige) bedrijventerreinen tot volwaardige onderdelen van de stad waar wonen en werken op een vanzelfsprekende manier samenkomen.

Vanuit deze gedachte zetten DAG en GRAS een aantal punten op papier. We hebben ze verderop in dit document als bijlage toegevoegd. We legden deze punten voor aan Martine Drijftholt (Team 4 Architecten), Ben van der Meer (Vector-i) en Bart Westerveen (mede-initiator Architectuurklimaattop 2017). Samen met hen kwamen we tot een serie quotes, stellingnames en vragen. Deze dienen als voorzet voor het Gesprek van de DAG: het vervolg op de succesvolle Architectuurklimaattop 2017. Met alle reacties, ideeën, plannen en opmerkingen die tijdens het Gesprek van de DAG binnenkomen, willen wij een bijdrage leveren aan een breed gedragen en inspirerend nieuw gemeentelijk architectuurbeleid.

De voorzet

De Ontwerp-omgevingsvisie The Next City: de Groningse leefkwaliteit voorop is bijna gereed. Het is geweldig dat we als stad weer over zo’n mooie overkoepelende visie beschikken. Er spreekt ambitie uit. Wij voelen ons aangesproken. Nu is het tijd om de visie handen en voeten te geven en The Next City ook te voeden met ambities op het vlak van architectuur en ruimtelijke kwaliteit. Vanuit de vakgemeenschap doen we dat graag. De Groninger architectuurwereld roert zich weer. Het gesprek wordt gevoerd. Tijdens de Architectuurklimaattop 2017 is bovendien een oproep gedaan om met een nieuw architectuurbeleid te komen. Aan dit beleid wordt momenteel gewerkt. Alle reden om ook vanuit ‘het vak’ onze bijdrage te leveren.  

Met deze voorzet willen we dit gesprek graag voeden. Dat doen we met de volgende quotes, vragen en stellingnames:

“Alles wat met aandacht is vormgegeven, bewijst lang z’n waarde. De geschiedenis van onze stad toont dat aan. Aandacht is een duurzame investering. Daarom moeten we zorgen dat we over pakweg vijftig jaar met trots terug kunnen kijken op dat wat we nu inzetten.”

“We constateren dat het bouwen van kwaliteit nog geen vanzelfsprekendheid is. Hoe doorbreken we dit? Hebben we daarvoor een architectuurbeleid nodig? En zo ja, wat betekent dit dan?”

“Er komt heel veel op onze stad af. Alle reden om het hoofd koel te houden. Al deze opgaven, van groot tot klein, verdienen aandacht en zorgvuldigheid. Zwicht niet onder economische druk! Dit is (ook) een culturele opgave. En cultuur en economie zijn twee loten aan dezelfde stam. Wat voor stad willen we zijn?”

“Openbare ruimte is de drager van de stad. Goede stedenbouw maakt of breekt een plan. Daarop moet de focus liggen: het eerste aandachtspunt van een architectuurbeleid.”

“Wanneer iets verdwijnt om gesloopt wordt, dient er altijd iets beters voor in de plaats komen: een herplantplicht voor kwaliteit.”

“Bouwen doe je met een architect: van grote tot kleine korrels. Het aantal opgaven is gigantisch. Toch bedienen we die brede markt nog onvoldoende. Ook in de kleine korrel is veel kwaliteitswinst te halen. Hier is een wereld te winnen.”

“Er is grote behoefte aan de verhalen over de totstandkoming van stedenbouw en architectuur. Door die behoefte te bedienen, versterken we onze positie. Als vak moeten we veel meer vertellen over het hoe en waarom.”

“Bij een gezond architectuurklimaat hoort een gezond debat, waarin ruimte is voor complimenten en een kritische blik. (Zelf)kritiek is een belangrijk instrument voor kwaliteit. Niet alleen over gebouwen en ruimte, maar ook over tenders, aanbestedingen en beleid. Laten we het gesprek blijven voeren en het allerbeste in elkaar naar boven halen: architecten én beleidsmakers, opdrachtgevers, ontwikkelaars. Dat is de beste basis voor een geweldig architectuurklimaat!”

Tot zover onze voorzet. We zijn benieuwd naar jullie reacties, opmerkingen aanvullingen, steunbetuigingen, kritiek, koerswijzigingen etc. etc. Denk met ons mee en tot dinsdag 15 mei aanstaande, bij het Gesprek van de DAG!

Martine Drijftholt (Team 4 Architecten)

Ben van der Meer (Vector-i)

Bart Westerveen (mede-initiator Architectuurklimaattop 2017)

Peter Michiel Schaap (Stichting Dag van de Architectuur + Platform GRAS)

Benieuwd naar het volledige document, inclusief de punten van DAG en GRAS? Download het hier.

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn