GRAStip

Bouwkunstlezing Jaap Gräber (PLAN): Van Architectuur naar Stedelijke Strategie

Jaap Gräber, tot 2012 partner bij Claus en Kaan, werkt inmiddels vijf jaar onder de naam PLAN – Pragmatic Urban Models. Hij heeft daarmee zijn werk verbreed van het ontwerpen en realiseren van projecten naar stedelijk onderzoek en het ontwikkelen van strategieën.

In zijn lezing vertelt Gräber over de integrale aanpak van stedelijke vraagstukken. Dat betekent werken in een ander krachten- en spanningsveld en vraagt daarmee een andere rolopvatting van de architect.

Naast zijn werk als architect en ‘stadsstrateeg’ is Gräber zeer actief als docent en spreker op verschillende plaatsen over de hele wereld. Zo is hij als docent verbonden aan de TU’s van Delft en Eindhoven en aan de Academies van Bouwkunst in Amsterdam, Arnhem en Groningen. Hij geeft lezingen en begeleidt workshops in onder andere Barcelona, Moskou, Katowice en Beiroet.

 

Inschrijfoptie

Nee

Lezing Job Floris van Monadnock

Monadnock houdt zich bezig met het ontwerpen, onderzoeken, schrijven en het maken van het discours op het gebied van architectuur, stedenbouw, interieur en enscenering. Het bureau verkreeg internationale aandacht met de realisatie van op maat gemaakte bouwwerken, waaronder een aantal publieke gebouwen. Zoals een strandpaviljoen aan de Maas, een enorme 'Make No Little Plans' installatie en een Landmark - of uitkijktoren - voor de gemeente Nieuw Bergen. De Landmark werd onlangs geselecteerd voor de shortlist van de internationale Mies van der Rohe Award 2017.

Op dit moment is Monadnock betrokken bij projecten van uiteenlopende schalen, waaronder een tentoonstellingsontwerp; een nieuw bezoekerscentrum voor Nationaal Park De Hoge Veluwe; een Torenwoning en twee omvangrijke woningbouwprojecten.

Inschrijfoptie

Nee

Lezing Jung in Kim: Plastic Surgery Urbanism (PSU)

Plastic Surgery Urbanism (PSU): A Perspective on the Condition of City Making in East Asia

Jung In Kim, architect en professor aan de Soongsil University Seoul South Korea geeft morgen een lezing bij de Academie van Bouwkunst in Groningen.

Op basis van een genuanceerde en kritische interpretatie van de twintigste eeuwse en huidige stedelijke ontwikkelingsdynamiek in Oost Azië, pleit Jung In Kim in zijn lezing voor een alternatieve benadering van de verstedelijkingsopgave in deze regio. Hoewel de modernistische ‘bulldozer-achtige’ stadsontwikkeling uit de vorige eeuw inmiddels lijkt ingeruild voor een mildere variant, met meer aandacht voor milieuoverwegingen en duurzaamheidsprincipes, stelt Jung In Kim vast dat deze -  sterk gerationaliseerde, technologisch gerichte en markt gedreven - werkwijze uitgaat van een ontwikkelvisie waarin steden en natuur worden beschouwd als beheersbare marketing objecten.
Volgens Jung In Kim ontbreekt hierin een visie op het werkelijke stedelijk leven, waarin aandacht is voor het dagelijks gebruik van de stad en de beleving van de stedelingen. 

Jung In Kim is architect en wetenschapper. Daarnaast is hij momenteel Seoul’s ‘Public Architect’, benoemd door het bestuur van de metropool Seoel. Hij behaalde zijn master of Architecture degree en Ph.D aan Berkeley (Universiteit van California, USA), waar hij tevens als docent actief is geweest. Inmiddels is hij professor aan de Soongsil University in Seoul, Korea.

Als academicus richt hij zich op de wisselwerking tussen de gebouwde omgeving en de veranderende structuren van het stedelijk bewustzijn in Oost Azië. Zijn aandacht richt zich op een aantal belangrijke stedelijke projecten in China, Japan en Korea. Daarin onderzoekt hij de sociale en politieke consequenties van deze projecten, door middel van nauwkeurige analyses van burgerprotesten en hoe deze bijdragen aan een debat over stedelijke rechten en nieuwe vormen van burgerschap.

Inschrijfoptie

Nee

Lezing: Maarten Schmitt: Stad vol Gedachten

Maarten Schmitt werkte tussen 1973-1998 als stedenbouwkundige en stadsarchitect bij de gemeente Groningen. Als stadsarchitect bemoeide hij zich met bijna alle stedenbouwkundige projecten in de stad: met binnenstedelijke opgaven als de Verbindingskanaalzone, de Westerhaven, de Grote Markt en enkele stadsvernieuwingsprojecten toonde hij het belang dat Groningen hecht aan een levendige en compacte binnenstad. In zijn lezing blikt Schmitt terug op de periode dat hij in Groningen werkzaam was en reflecteert hij op de periode daarna.

Schmitt was van 2010 tot 2012 stadsstedenbouwer van de gemeente Leiden en stadsarchitect van de gemeente Den Haag van 2012 tot 2015.

 

 

Inschrijfoptie

Nee

Tentoonstelling Thomas Blok in Galerie Noord

Het landschap dat wij tegenwoordig kennen heeft een zeer gecultiveerd karakter. Bijna overal wordt de natuur onderbroken door menselijke objecten. Het grote onderscheid daartussen is dat deze menselijke objecten vaak geometrisch van vorm zijn in tegenstelling tot het organische en grillige karakter van der natuur.

Deze tegenstelling vormt een belangrijke inspiratiebron in het werk van kunstenaar Thomas Blok. Hij benadrukt dit alledaagse contrast in zijn landschappen door de natuurlijke elementen in het beeld levendig uit de losse hand te schilderen en de menselijke bouwsels heel scherp met behulp van liniaal en afplaktape aan te brengen.

Het werk van Thomas Blok is tot en met 1 februari te zien in Galerie Noord, een kunstenaarsinitiatief in stichtingsvorm dat sinds 1997 exposities organiseert. 

Inschrijfoptie

Nee

Boekpresentatie Floor Milikowski: 'Van wie is de stad'

Onderzoeksjournalist Floor Milikowski schreef vorig jaar een boeiend essay in het kader van onze Boumalezing. Haar boek 'Van wie is de stad; de strijd om Amsterdam' sluit mooi aan bij de thematiek hiervan. Ze presenteert het boek op 23 februari in Amsterdam.

Na tientallen jaren van economisch succes, bevolkingsgroei en toename van het aantal bezoekers, staat Amsterdam op een kruispunt. Blijft het een stad voor iedereen of wordt het een enclave voor rijke bewoners en bezoekers uit binnen- en buitenland?

Onderzoeksjournalist Floor Milikowski deed voor De Groene Amsterdammer jarenlang onderzoek naar de veranderingen in Amsterdam en schreef hierover het boek 'Van wie is de stad'. Op vrijdag 23 februari is de presentatie, gevolgd door een debat.

Bekijk alle informatie over deze avond.

Inschrijfoptie

Nee

Markante stedenbouwkundige ontwerpen - lezing Kunst in Zicht

Woensdag 14 maart geeft stedenbouwkundige Tjalling Visser in de Remonstrantse kerk een lezing over markante stedenbouwkundige ontwerpen van na de Tweede Wereldoorlog. Visser doceerde aan de Academie van Bouwkunst in Groningen en was werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Tjalling Visser vertelt deze avond over de hedendaagse stedenbouw, de stedenbouw van na de Tweede Wereldoorlog. De lezing richt zich met name op de actualiteit. Hierbij wordt een aantal Nederlandse ontwerpen belicht die niet alleen als creatie of als proces interessant zijn, maar ook betekenis hebben gehad (of nog zullen hebben) voor de ontwikkeling van de stedenbouw in ons land. Markante ontwerpen hebben een grote mate van originaliteit, een in het oog springend karakter, maar vooral ook een oplossend vermogen voor het vraagstuk dat moet worden opgelost.

Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Stichting Kunst in Zicht stelt twee keer per jaar een afwisselend programma samen waarin diverse vormen van kunst dichter bij het publiek worden gebracht. 

Entree: € 12,50

Kaarten voor de lezing zijn verkrijgbaar via aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of telefonisch 050-318 86 51.

Inschrijfoptie

Nee

Bouwkunstlezing: Gus Tielens

Korth Tielens Architecten kennen we in Groningen van hun mooie onderzoek voor WISH (de manifestatie Wonen in Stadshart) en als winnaars van de prijsvraag voor de Kattenbrug. Het bureau heeft echter al een mooie portfolio op hun naam staan en flink wat prijzen binnengesleept. Op dinsdag 13 februari horen we van Gus Tielens meer over hun werk en visie.

Inschrijfoptie

Nee

Open Oproep Stadslabs - Proeftuinen voor vernieuwing

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie doet een oproep aan lokale overheden en andere stadmakers. Deze krijgen de kans gezamenlijk voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen en verder professionaliseren van bestaande stadslab-initiatieven. Ook voor het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen waarin op lokaal niveau met participatieprocessen wordt geëxperimenteerd, is ruimte. De initiatieven moeten samen een creatieve broedplaats en open leeromgeving vormen. Daarin is vrije experimenteerruimte voor het ontwikkelen van vernieuwende, breed gedragen oplossingen voor actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven. Ontwerp vervult hierbij een belangrijke rol.

Nederland heeft een lange en rijke traditie met experimenteren op het gebied van ruimtelijke ordening. Hierbij is altijd veel aandacht besteed aan de wisselwerking tussen maatschappelijke vraagstukken en de ruimtelijke inrichting van ons land. Sinds enkele jaren voelen steeds meer partijen zich betrokken bij de ontwikkeling van steden. In de stadslabs werken collectieven van betrokken bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijke professionals samen met institutionele partijen. Denk bij deze laatste aan culturele en maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en lokale overheden. Er wordt nagedacht over nieuwe manieren van stadmaken, waarbij ieder vanuit zijn eigen ambitie en specifieke kennis kan bijdragen aan de kwaliteit van onze dagelijkse leefomgeving.

In de afgelopen drie jaar heeft het Stimuleringsfonds een netwerk van circa veertig stadslabs ondersteund, door het hele land. De kennis en ervaring die daarbij is opgedaan, is binnen het stadslab-netwerk uitgewisseld en onder de titel ProeftuinNL met vertegenwoordigers van stadslabs en formele instituties besproken. Zo kan de onderlinge samenwerking verder bevorderd worden. Gebleken is dat overheden en andere lokale stakeholders steeds meer de voordelen van een initiatiefrijke samenleving zien. Vanwege het gedeelde belang hebben zij een coöperatieve houding richting de labs ontwikkeld.

De stadslabs weten agenda’s van top-down-partijen en bottom-up-initiatieven met elkaar te verbinden. Ze vertalen goede ideeën naar concrete projecten die een relevante bijdrage leveren aan de toekomstige ontwikkeling van de stad. Maar om hun continuïteit in de nabije toekomst beter te kunnen borgen is ook een zeker politiek mandaat nodig.

Heb jij een goed idee? Je hebt tot woensdag 17 januari 2018 om een voorstel in te dienen. Alle informatie vind je hier.

Inschrijfoptie

Nee

Lezing professor Jungin Kim (Soongsil University) - Academie van Bouwkunst

Op vrijdag 15 december zal de Koreaanse professor Jungin Kim van de Soongsil University uit Seoul een lezing verzorgen bij de Academie van Bouwkunst in Groningen. De lezing zal in het teken staan van de Koreaanse bangs: multifunctionele, generieke ruimtes.


In het kader van de uitwisseling tussen de Soongsil University uit Zuid-Korea en de Academie van Bouwkunst brengt professor Jungin Kim met dertien studenten een bezoek aan Groningen. Het is een vervolg op het bezoek dat studenten van de Academie afgelopen mei aan Zuid-Korea brachten.

In Seoul zijn in de enorme snelheid en immense schaal waarmee de urbanisatie plaatsvindt diverse multifunctionele ruimtes ontwikkeld. Generieke ruimtes voor diverse doeleinden. De Koreanen noemen ze 'bangs'. De bangs fungeren als flexibele achtergrond van het stedelijk leven en dragen bij aan de unieke urbane identiteit van Seoul. Een stedelijke plek, samengesteld uit een ongelofelijk complex netwerk van bangs. 

Aan de hand van het fenomeen bangs stelt professor Jungin Kim de gangbare manier waarop wij ruimte begrijpen ter discussie.

Lees hier de uitgebreide tekst over de lezing.

De lezing is in het Engels en is gratis toegankelijk. Meld je wel even aan, dat kan door een mail te sturen naar avbg@org.hanze.nl.

Inschrijfoptie

Nee

Pagina's

Subscribe to RSS - GRAStip

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn