GRAS in opdracht

100 jaar De Ploeg: Ploeg-routes

GRAS in opdracht
26 april 2018
In 2018 vieren we dat precies 100 jaar geleden Groninger kunstenaars een nieuwe kunststroming startten: De Ploeg. Het Groninger Museum doet dit met een grote tentoonstelling: ‘Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928’, van 26 mei t/m 4 november. Het museum vroeg GRAS een aantal routes vorm te geven waarin we op bijzondere wijze het werk van De Ploeg verwerken in de openbare ruimte.

Nieuw in Stad: nieuw boek én nieuwe website in aantocht

GRAS in opdracht
21 maart 2018
In 2010 bracht GRAS samen met de gemeente Groningen het boek 'Nieuw in Stad' uit: een overzicht van de woningen die we er tussen 2006 en 2010 bij kregen. Momenteel werken we aan de opvolger van het boek, dat deze keer géén overzicht van nieuwbouwprojecten is: voor dat doel maken we een fraaie website.

Open oproep aan alle Groninger architecten: Stad en Ommeland

Gezocht: Groninger architecten die met liefde voor het Ommeland aan de versterkingsopgave willen werken. En dan niet alleen een technische versterking op het vlak van veiligheid. Nee: in de volle breedte en met behoud van de unieke kwaliteit van het Groninger cultuurlandschap.

Stichting ArchiScienza heeft een prachtig plan: een kwaliteitsimpuls voor het bevingsgebied. Daarmee wil de stichting laten zien hoe het ook kan. Op dinsdagavond 20 februari presenteert architect en initiator Fons Verheijen zijn plan graag aan alle Groninger architecten.

Hij roept de Groninger architectengemeenschap op hun betrokkenheid collectief te uiten. Ook stelt hij voor een voorbeelddorp te adopteren. Tijdens de bijeenkomst maakt Verheijen bekend om welk dorp het gaat. Iedereen die zich aangesproken voelt, is van harte welkom om 20:00 uur op de GRAS-boot aan de Bloemsingel 1001 in Groningen.
 
Een dorp als voorbeeld 

Het voorbeelddorp speelt een hoofdrol in het project. Het gaat om een pittoresk Groninger wierdedorp met een fraaie kerk en zo'n 50 huizen. Er wonen ongeveer 100 mensen. Het ligt bovenop de Groninger gasbel.

Als gevolg van aardbevingen staat het dorp voor een enorme versterkingsoperatie – net als talloze andere dorpen. Dit dorp wil het anders doen. Men wil het roer omgooien en de versterkingsoperatie ombuigen tot een kans. De bewoners nemen de touwtjes in handen en worden zelf opdrachtgever, dus bottom-up.
 
Integrale ontwerpkracht 

Bij de versterkingsoperatie ligt nu de nadruk vooralsnog op losse objecten, zonder rekening te houden met de stedenbouwkundige, landschappelijke, sociale en cultuurhistorische aspecten. Ook de invloed van krimp en de energietransitie wordt gemist. De versterkingsadviezen worden gemaakt door constructeurs. Deze plannen zijn ongetwijfeld voldoende stevig, maar voor leefbaarheid is weinig aandacht. De integrale ontwerpkracht – juist de kracht van de architect – ontbreekt nog te vaak.
 
Het plan: een tipje van de sluier 

In het voorbeelddorp zullen niet de constructeurs, maar de bewoners zelf het voortouw nemen. Naast elke bewoner staat een zelfgekozen architect die vanaf het begin mee loopt in het hele traject. Samen met de bewoners maakt de architect toekomstgerichte plannen met aandacht voor woongenot, woonkwaliteit, levensfase en veiligheid: contextbewust.

Kennis delen is een vereiste. De uitgewerkte ontwerp-oplossingen worden dan rechtenvrij gepubliceerd op een voor iedereen toegankelijke website. Hierdoor ontstaat een inspirerende database voor de aanpak van de 22.000 woningen in het gehele aardbevingsgebied.
 
Parallel aan de individuele versterkingsplannen wordt een integraal dorpsplan gemaakt. Dit dient als basis voor een in alle opzichten toekomstigbestendig dorp: met nieuw elan en behoud van identiteit. En dit alles met één doel: tevreden en trotse bewoners. De zoektocht naar het specifiek-eigen dorps-DNA kan wellicht leiden tot een nieuwe Groninger architectuur gebaseerd op respect voor het bestaande.
 
Groninger architecten gezocht 

Platform GRAS roept samen met Stichting ArchiScienza de Groninger architectengemeenschap bijeen. Allereerst om het plan te delen en het gesprek te voeren. Maar nadrukkelijk ook om ontwerpers te werven die met de bewoners van het dorp aan de slag willen.

We willen snel en slagvaardig van start. Het projectplan is klaar, het startbudget is daar. Het dorp en ArchiScienza staan in de startblokken.
 
Geïnteresseerd? Stuur je aanmelding uiterlijk 17 februari naar chris@platformgras.nl. Tot dan!

Inschrijfoptie

Nee

Stadsafari: Groningen geeft energie!

GRAS in opdracht
8 december 2017
Groningen is een pionier op het gebied van energietransitie. 21 partijen hebben de intentie om de stad in 2035 energieneutraal te laten zijn. Op 8 december organiseerde GRAS samen met Platform 31 een heuse Stadsafari, onder de noemer ‘Groningen geeft energie!’. Zo’n veertig deelnemers trokken Paddepoel in, om verschillende vooruitstrevende projecten op het gebied van duurzaamheid te bezoeken.

GRAS op Let's Gro met Lutje Hoeskes

Tijdens Let's Gro, van 1 tot en met 3 november, presenteert Platform GRAS samen met de gemeente Groningen de resultaten van ons Tiny Houses-project. We hebben de afgelopen weken met verschillende ateliergroepen druk gewerkt aan het realiseren van een concreet plan voor het vertalen van het Tiny House-concept naar een Gronings Lutje Hoeske.

Op 23 september organiseerde GRAS in opdracht van de gemeente Groningen een symposium rondom het thema 'Van Tiny House naar Lutje Hoeske'. Jullie kwamen er massaal op af! Ontwerpers, deskundigen en bewoners vertelden hun verhaal en we zetten er de eerste stappen richting concrete plannen voor Tiny Houses in Groningen.

Voortbordurend op deze dag zijn we de afgelopen tijd met ontwerpers, masterstudenten Architectuur van de Hanzehogeschool en geïnteresseerden verder gaan denken. Dat deden we in ateliergroepen. Het resultaat van dit proces zie je tijdens Let's Gro: locaties, ideeën, ontwerpen – alles dankzij Mill Home in een levensecht Tiny House. 

Trekt het wonen in een Tiny House je? Heb je misschien al een plan voor het realiseren van je eigen Lutje Hoeske? Steek dan tijdens Let's Gro zeker even je neus om de hoek van ons kleine huis. Het staat niet op de prairie, maar naast de Der Aa-kerk.

Bekijk onze Let's Gro-website.

Inschrijfoptie

Nee

GRAS op Let's Gro met Lutje Hoeskes

GRAS in opdracht
1 november 2017
Tijdens Let's Gro, van 1 tot en met 3 november, presenteert Platform GRAS samen met de gemeente Groningen de resultaten van ons Tiny Houses-project. We hebben de afgelopen weken met verschillende ateliergroepen druk gewerkt aan het realiseren van een concreet plan voor het vertalen van het Tiny House-concept naar een Gronings Lutje Hoeske.

Presentatie WISH: het boek van Wonen in Stadshart

Een jaar geleden trapten we de manifestatie Wonen in Stadshart af. Al snel ontpopten zich mooie plannen en meldden zich flink wat geïnteresseerden. Inmiddels zijn we een jaar verder: waar staan we nu? Gekoppeld aan de manifestatie verschijnt op 30 oktober het boek WISH. Het staat vol interessante woonprojecten in de binnenstad en inspirerende essays over wonen in het hart van de stad.

Wethouder Roeland van der Schaaf reikt maandag 30 oktober om 17.00 uur het eerste exemplaar uit. Daarna geeft stadsbouwmeester Jeroen de Willigen tekst en uitleg. Rizoem en KUUB doen dat rond 18.30 uur ook, en wel over de woonprojecten in de Borgmanscholen.

Ben je erbij? Dat vinden we leuk. Tot maandag!

 

Inschrijfoptie

Nee

Who Cares op de markt

Benieuwd naar de plannen die gemaakt zijn in het kader van de prijsvraag Who Cares? Kom dan naar de Who Cares markt bij Toentje aan de Paradijsvogelstraat in de Oosterparkwijk!

Inschrijfoptie

Nee

Symposium: Lutje Hoeskes

GRAS in opdracht
23 september 2017

Samen met Platform GRAS onderzoekt de gemeente Groningen hoe we in onze mooie stad ruimte kunnen bieden aan Tiny Houses. Dat doen we graag samen met alle Groningers die enthousiast worden van een Tiny House.

Symposium: Van Tiny House naar Lutje Hoeske

Gaat jouw hart ook sneller kloppen bij het woord Tiny House? Heb je een idee hoe jouw kleine huis eruit zou kunnen zien? 

Op zaterdag 23 september organiseert GRAS in opdracht van de gemeente Groningen het symposium 'Van Tiny House naar Lutje Hoeske'. De dag is bedoeld om te inspireren en te informeren. Daarnaast is het de perfecte plek om andere Tiny Houses-liefhebbers te ontmoeten. Samen willen we het Tiny House verder brengen. Dat doen we met workshops, inspirerende presentaties en ontdekkingstochten door de stad.

Lijkt het je interessant? Geef je op! Dan weten wij een beetje hoeveel koffie en thee we moeten zetten. Wel zo makkelijk.

Het symposium is gratis toegankelijk. 

Inschrijfoptie

Nee

Pagina's

Subscribe to RSS - GRAS in opdracht

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn