Open oproep aan alle Groninger architecten: Stad en Ommeland

Gezocht: Groninger architecten die met liefde voor het Ommeland aan de versterkingsopgave willen werken. En dan niet alleen een technische versterking op het vlak van veiligheid. Nee: in de volle breedte en met behoud van de unieke kwaliteit van het Groninger cultuurlandschap.

Stichting ArchiScienza heeft een prachtig plan: een kwaliteitsimpuls voor het bevingsgebied. Daarmee wil de stichting laten zien hoe het ook kan. Op dinsdagavond 20 februari presenteert architect en initiator Fons Verheijen zijn plan graag aan alle Groninger architecten.

Hij roept de Groninger architectengemeenschap op hun betrokkenheid collectief te uiten. Ook stelt hij voor een voorbeelddorp te adopteren. Tijdens de bijeenkomst maakt Verheijen bekend om welk dorp het gaat. Iedereen die zich aangesproken voelt, is van harte welkom om 20:00 uur op de GRAS-boot aan de Bloemsingel 1001 in Groningen.
 
Een dorp als voorbeeld 

Het voorbeelddorp speelt een hoofdrol in het project. Het gaat om een pittoresk Groninger wierdedorp met een fraaie kerk en zo'n 50 huizen. Er wonen ongeveer 100 mensen. Het ligt bovenop de Groninger gasbel.

Als gevolg van aardbevingen staat het dorp voor een enorme versterkingsoperatie – net als talloze andere dorpen. Dit dorp wil het anders doen. Men wil het roer omgooien en de versterkingsoperatie ombuigen tot een kans. De bewoners nemen de touwtjes in handen en worden zelf opdrachtgever, dus bottom-up.
 
Integrale ontwerpkracht 

Bij de versterkingsoperatie ligt nu de nadruk vooralsnog op losse objecten, zonder rekening te houden met de stedenbouwkundige, landschappelijke, sociale en cultuurhistorische aspecten. Ook de invloed van krimp en de energietransitie wordt gemist. De versterkingsadviezen worden gemaakt door constructeurs. Deze plannen zijn ongetwijfeld voldoende stevig, maar voor leefbaarheid is weinig aandacht. De integrale ontwerpkracht – juist de kracht van de architect – ontbreekt nog te vaak.
 
Het plan: een tipje van de sluier 

In het voorbeelddorp zullen niet de constructeurs, maar de bewoners zelf het voortouw nemen. Naast elke bewoner staat een zelfgekozen architect die vanaf het begin mee loopt in het hele traject. Samen met de bewoners maakt de architect toekomstgerichte plannen met aandacht voor woongenot, woonkwaliteit, levensfase en veiligheid: contextbewust.

Kennis delen is een vereiste. De uitgewerkte ontwerp-oplossingen worden dan rechtenvrij gepubliceerd op een voor iedereen toegankelijke website. Hierdoor ontstaat een inspirerende database voor de aanpak van de 22.000 woningen in het gehele aardbevingsgebied.
 
Parallel aan de individuele versterkingsplannen wordt een integraal dorpsplan gemaakt. Dit dient als basis voor een in alle opzichten toekomstigbestendig dorp: met nieuw elan en behoud van identiteit. En dit alles met één doel: tevreden en trotse bewoners. De zoektocht naar het specifiek-eigen dorps-DNA kan wellicht leiden tot een nieuwe Groninger architectuur gebaseerd op respect voor het bestaande.
 
Groninger architecten gezocht 

Platform GRAS roept samen met Stichting ArchiScienza de Groninger architectengemeenschap bijeen. Allereerst om het plan te delen en het gesprek te voeren. Maar nadrukkelijk ook om ontwerpers te werven die met de bewoners van het dorp aan de slag willen.

We willen snel en slagvaardig van start. Het projectplan is klaar, het startbudget is daar. Het dorp en ArchiScienza staan in de startblokken.
 
Geïnteresseerd? Stuur je aanmelding uiterlijk 17 februari naar chris@platformgras.nl. Tot dan!

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn