Kennisboo(s)t: Hans Venhuizen over kennisvrije deskundigen in het ruimtelijk veranderingsproces

Ieder ruimtelijk veranderingsproces wordt gedomineerd door een schier eindeloze opeenstapeling van ambities, belangen en kwaliteiten van een plek. Naast de harde fysieke gegevenheden dringen zich politieke, economische, cultuurhistorische en de sociale dynamieken van een situatie al snel op. Deze situatie vraagt om een nieuw soort deskundige.

Een deskundige die niet vanuit een tevoren samengesteld beoordelingskader maar vanuit onvooringenomen waarneming analyseert. Een deskundige die vrij is van disciplinaire, wetenschappelijke en politieke ballast. Een deskundige die op basis van intuïtie en eigen waarneming te werk gaat. Kortom: een kennisvrije deskundige. Met behulp van case studies breekt Hans Venhuizen een lans voor de inzet van deze kennisvrije deskundige.

Over Hans Venhuizen

Hans Venhuizen onderzoekt het gebied van cultuur en ruimtelijke ordening. Met cultuur wordt cultuurhistorie, erfgoed, architectuur en kunst, maar ook als de actuele cultuur van de bewoners van een streek of de eigenheid van een plek bedoeld. In zijn streven naar een specifiekere identiteit voor steden en gebieden verbindt Venhuizen de werelden van cultuur en ruimte op uiteenlopende manieren met elkaar. Hierin staat vooral de cultuur van de ruimtelijke ordening zélf centraal. Het spel is daarbij zijn belangrijkste instrument. In alle projecten van Venhuizen speelt de relatie tussen spel en ernst een hoofdrol. Het spel is in staat deelnemers op een gelijkwaardige manier te betrekken bij een opgave, maakt complexe situaties inzichtelijk, levert informatie op over wensen en belangen en biedt bovendien plezier in onzekere veranderingsprocessen

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"939","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"480","title":"","typeof":"foaf:Image","width":"640"}}]]

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn